Te piko o te mahuri,
Tērā te tipu o te rākau

Waikato Transition Pānui