Te piko o te mahuri,
Tērā te tipu o te rākau

Pānui 9 – Term 2