Te piko o te mahuri,
Tērā te tipu o te rākau

Pānui 8 – Term 1