Te piko o te mahuri,
Tērā te tipu o te rākau

Pānui 7 – Term 1