Te piko o te mahuri,
Tērā te tipu o te rākau

Pānui 5 – Term 1