Te piko o te mahuri,
Tērā te tipu o te rākau

Pānui 3 – Term 4