Te piko o te mahuri,
Tērā te tipu o te rākau

Pānui 1 – Term 1