Te piko o te mahuri,
Tērā te tipu o te rākau

Pānui 10 – Term 2