Te piko o te mahuri,
Tērā te tipu o te rākau

Kura Nui – Kapa Haka